INFORMARE CU PRIVIRE LA CREŞTEREA ACCESULUI ŞI CONCOMITENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ ÎN MEDIUL URBAN

ADTI ESTE INVITATA SA PARTICIPE LA INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE LA O DEZBATERE ALATURI DE PRIMARII SECTOARELOR CAPITALEI.

Evenimentul face parte din seria dezbaterilor Institutului pentru Politici Publice (IPP) pentru cresterea accesului si concomitent al calitatii serviciilor de utilitate publica in mediul urban, ca factor stimulator al dezvoltarii locale sustenabile. Informatiile folosite de Institutul pentru Politici Publice in analizele lansate in spatiul public provin din comunicarile oficiale ale autoritatilor locale.

IPP